farba termoizolacyjna IZOLPLUS# ___________ TERMO-BETON

Termoizolacyjna , refleksyjna , elastomerowa , akrylowa , emulsyjna , polimerowa farba ekologiczna do malowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni z betonu.

Do stosowania na wszelkiego rodzaju powierzchnie betonowe: elementy konstrukcyjne (wieńce, nadproża, słupy), płyty żelbetowe, cokoły i słupki ogrodzeń, elementy małej architektury.


* Niweluje mostki termiczne ele- mentów betonowych i żelbeto- wych, poprawiając izolacyjność cieplną obiektów

* Udaremnia zbytnie przemarzanie i nagrzewanie betonu, znacznie przedłużając jego żywotność

* Zapobiega uwidocznianiu się mikropęknięć betonu dzięki doskonałej elestyczności (rozciągliwość do 300%)

* Trwale zabezpiecza beton przed działaniem warunków atmosferycznych, zapobiegając jego erozji i korozji* Objętość opakowań: 5L, 10L