porady praktyczne

ZAKRES ZASTOSOWANIA: Farby termoiozolacyjne IZLOPLUS#, w zależności od przeznaczenia, mogą być stosowane na wszelkie gładkie i mikroporowate powierzchnie. Podłoża typu: tynk "kornik" lub tynk "gruby baranek" są podłożami mniej korzystnymi. Zbyt duża porowatość utrudnia dotarcie farby we wszystkie szczeliny, zmniejsza jej wydajność, może też ograniczać efekt termoizolacyjności, utrudniając swobodne i równomierne odbijanie energii cieplnej we wszystkich kierunkach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże należy oczyścić z tłuszczu, kurzu, zabrudzeń, pozostałości starych, nietrwale związanych z powierzchnią powłok malarskich, następnie uzupełnić ubytki i zagruntować gruntem do farb akrylowych (zalecane odpowiednie grunty IZOLPLUS#). Zagruntowaną powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia.

MALOWANIE: Zaleca się dwukrotne malowanie. Po naniesieniu pierwszej warstwy, należy odczekać 2-6 godzin (w zależności od temperatury i nasłonecznienia), po czym nanieść drugą, finalną warstwę. Dwukrotne malowanie farbą termoizolacyjną daje optymalną grubość powłoki ok. 0,4 - 0,6 mm

TEMPERATURA MALOWANIA: Dopuszczalny zakres temperatur do malowania farbami IZOLPLUS# zawiera się w przedziale 5-35oC. Optymalny zakres temperatur do malowania to: 15-30oC (przy wilgotności względnej ok. 60%).

NARZĘDZIA MALARSKIE: Farbę można nanosić pędzlami, wałkami lub pistoletem (agregat pneumatyczny). W zależności od użytego narzędzia, powłoka farby nada powierzchni określoną fakturę. Farba termoizolacyjna, wysychając nie "rozlewa się " równomiernie po powierzchni jak farba olejna. Malowanie pędzlami daje efekt smug zgodny z kierunkami nanoszenia. Malowanie wałkami daje fakturę "gęsiej skórki". Podobny efekt da nanoszenie farby pistoletem. Kalibracja faktury jest zależna od rodzaju wałka bądź średnicy wylotu pistoletu malarskiego. UWAGA! W przypadku pistoletów nie należy stosować minimalnych średnic wylotu (ze względu na swą lepkość, farba może blokować wylot dyszy).

CZYSZCZENIE NARZĘDZI MALARSKICH: Pędzle i wałki należy umyć po zakończonej pracy wodą, natomiast urządzenia natryskowe należy myć zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku zabrudzenia rąk, wystarczy również użyć tylko wody. W przypadku, gdy farba na dłoniach nie wyschnie całko- wicie, usunięcie jej polega na bezkłopotliwym zmyciu ze skóry. Przy usuwaniu zaschniętej farby, mo- że zaistnieć konieczność użycia szczoteczki do rąk. Zaschnięta farba pozostawiona na ciele nie ma żadnego ujemnego wpływu na skórę i organizm ludzki. Plamy z farby na odzieży należy w miarę szybko namoczyć, a następnie wyprać. Farba nie pozostawia w tym przypadku żadnych plam.

ŚRODKI OCHRONNE: W czasie malowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP oraz zapobiegać przebywaniu dzieci w obrębie malowanych powierzchni.

PRZECHOWYWANIE FARB: Farbę termoizolacyjną należy przechowywać, podobnie jak większość wyrobów wodorozcieńczalnych, w temperaturze 5-25°C. Nie należy dopuszczać do długotrwałego przemarzania produktu.

OPAKOWANIA: farby termoizolacyjne IZOLPLUS# są sprzedawane w pojemnikach o objętości 5L oraz 10L, zaś grunty IZOLPLUS# w pojemnikach o objętości 5L.